Statistik

Vinduet Betalingspoststatistik vises, når man på Betalingsmetodekortet trykker på knappen Bet.metode, Statistik. På fanebladet Generelt ses status på betalingsmetoden per den aktuelle dato. Beløbene vises i RV.

På fanebladet Periode er der optalt en række beløb, som vedrører betalinger med betalingsmetoden. De beløb, der vises, er for: