Beregn indførsel udfra

Her angives en datotype gældende for gruppen for det tidspunkt indførsel sker. Datotypen vil sammen med Indførsel datoformel blive brugt til angivelse af tidspunkt for indførsel når der anmeldes til Nationalbanken.

Klik på AssistButton til højre i feltet for at vælge datotype der kan antage følgende værdier: