Indførsel datoformel

I dette felt angives en datoformel for gruppen, som vil blive anvendt ved beregning af det tidspunkt, der skal føres over i feltet Indførsel på betalingsposten.

Hvis du f.eks. har valgt Bogføringsdato i feltet Beregn indførsel udfra og i datoformel har 3M, samtidig med, at bogføringsdatoen på købsfakturaen er 03.03.2001 vil Indførsel på betalingsposten bliver sat til 062001.