Kode

I feltet angives en entydig kode for gruppen.