Vinduet Bankkontoafstemningsregler

I vinduet Bankkontoafstemningsregler opsættes afstemningsregler for bank.

Bankkontoafstemningsregler er regler for, hvorledes der automatisk skal dannes kladdelinier i kassekladden i forbindelse med indlæsning af elektroniske kontoudtog. Reglerne bliver kun benyttet, hvis ikke den indlæste bankpostering har fundet en tilhørende åben bank- eller debitorpost.

Der angives en tekst, der enten skal stemme eksakt med den modtagne posteringstekst, eller være en del af posteringsteksten. Desuden skal der angives på hvilken finanskonto beløbet skal posteres. Kladdelinierne vil altid automatisk blive modposteret på den aktuelle bankkonto.

 

Related Tasks

More Information