Funktion

Når du trykker på knappen Funktion, får du adgang til menupunktet:

Indlæs kontoudtog

Afstem kontoudtog

Opret kladdelinier

Bogfør

Overfør differencer til kassekladde