Indbetalingskladde

Når du vælger Indbetalingskladde åbnes den indbetalingskladde, du har angivet på bankens kontokort.

Programmet har her lagt de debitorindbetalinger, der ikke er registreret og som du har udpeget i Vælg afstemning