Kassekladde

Når du vælger Kassekladde åbnes den kassekladde, du har angivet på bankens kontokort. Her har programmet lagt de bankposter, der ikke er registreret og som det har udpeget vha. de afstemningsregler du har opsat for bankkontoen. Se endvidere i Bankafstemningsregel for opsætning af bankafstemningsregler.