Oversigt

Når du vælger Oversigt får du en oversigt over kontoafstemninger.

Bemærk

Kontoudtogene gemmes, så du kan se tilbage, hvis det bliver nødvendigt.