Oversigt

Her kan du få vist en oversigt over samtlige aftaler i systemet. Hvis du får vist aftalekortet via debitoren og vælger funktionen Oversigt, vil det kun være aftalerne for debitoren, der bliver vist.