Valider/opdater

Du validerer en aftale ved brug af funktionen Valider. Når du validerer, opdateres statusfeltet. Hvis valideringen fejler vil aftalen få status fejl og fejl kan ses i fejlloggen.