Vinduet Coll. Customer Group Card

Vinduet indeholder oplysninger om Debitorgrupper. Når man laver opkrævninger er det muligt at dele sine opkrævninger op i grupper. Dette kan være aktuelt hvis man har forskellige ydelser som opkræves f.eks. 2 forskellige forsikringer - Her vil man eksempelvis sætte kaskoforsikring til at være debitor-gruppe 00001 og familieforsikring til at være gruppe 00002.

I Debitorgrupper skal der oprettes mindst en debitorgruppe for at kunne benytte PBS. Koden på gruppen består af 5 tal med foranstillede nuller. Angives disse ikke, vil feltet automatisk blive udfyldt med de foranstillede tegn. På debitorgruppen skal der angives hvilken bankkonto pengene fra denne debitorgruppe skal gå ind på.

Relaterede emner

Yderligere oplysninger