Debitor

Vælger du dette menupunkt, vil du få vist debitorkortet på den debitor som posten vedrører.