Opkrævningskladde

Vælger du dette menupunkt, får du vist opkrævningskladden med den opkrævning, som opkrævningsposten vedrører.