Udlignede debitorposter

Vælger du dette menupunkt, får du vist de debitorposter, som bliver udlignet af opkrævningsposten.