Sæt status Gensend

Sæt status Gensend, hvis du ønsker at sende opkrævningerne igen.