Slet Linjer med lukkede poster

Brug denne funktion til at slette linjer med lukkede poster.

Hvis der modtages betalinger til linjer i opkrævningskladden ad anden vej, og posterne herved er lukkede, vil man kunne fjerne disse linjer i opkrævningskladden med funktion.