Statusfilter

Dette er en filterfunktion der bruges til at filtrere opkrævningskladden efter valgt status.
Filtret kan filtre på følgende status:

• Afmeldt: Opkrævningen er sendt til en aftale, som er afmeldt hos opkrævningscentralen.
• Afvist: Opkrævningen er afvist af debitor.
• Ekspederes: Opkrævningen er modtaget af opkrævningscentralen, og kvittering er indlæst. Opkrævningen vil nu blive behandlet af opkrævningscentralen.
• Fejl: Der er en eller flere fejl på linjen. Check Linje -> Fejllog.
• Fejl (Leverandør): Der er en eller flere fejl, som opkrævningscentralen har registreret. Du kan finde disse fejl i Linje -> Opkrv. Post log.
• Gensend: Denne status kan sættes manuelt via Funktion -> Sæt status gensend, hvis du ønsker at gensende linjen.
• Godkendt: Linjen er godkendt, og du kan sende opkrævningen.
• Modpost: Linjen er en modpost.
• Opkrævet: Denne status opstår, når der er indlæst statusfil fra opkrævningscentralen. Opkrævningscentralen har registreret opkrævningen som opkrævet. Du bør nu indlæse indbetalingsfilen, så linjerne kan bogføres.
• Oprettet: En midlertidig status som opkrævningen har imens forslaget oprettes.
• Posteret: Opkrævningen er bogfør, men den er endnu ikke registreret som opkrævet.
• Sendt: Posten er sendt til opkrævningscentralen. Dette er ikke ensbetydende med, at opkrævningscentralen har modtaget filen og/eller at filen er i orden (godkendt). Du kan først vide besked om filen er modtaget eller i orden efter indlæsning af kvitteringsfil fra opkrævningscentralen.
• Signeret: Denne status er et skridt i prokura processen. Når prokura er slået til, skal posterne signeres efter de er blevet godkendt, før de kan sendes.
• Stoppet: Opkrævningen er stoppet af brugeren via Funktion -> Stop opkrævning.
• Tilbageført: Opkrævningen er tilbageført. Dvs. At debitoren har bedt banken om at tilbageføre overførslen.
• Valid: Linjen er valid, og du kan godkende og sende opkrævningen.
• Slettet: Denne status bliver udelukkende vist i journaler, og vises, hvis den tilhørende post er slettet.
• Bet. Modtaget: Opkrævningen er nu gennemført, indbetalingen er modtaget, og posten kan bogføres. Husk at kontrollere for eventuelle differencer først.