Godkend og udlæs

Vælger du denne funktion, vil funktionen Godkend og Udlæs blive udført i forlængelse af hinanden.

Tryk på linkene for at få oplysninger om de to funktioner.