Ret differencer

Hvis der er forskel på det opkrævede beløb, og det faktisk indbetalte beløb, skal du benytte denne funktion, for at få bogført det faktisk indbetalte beløb. Der vil så stå en åben post, med det resterende beløb, og hvis der er indbetalt for meget, vil der stå en åben betaling på debitoren.

Hvis der er differencer, vil du ved bogføring få besked om dette, så du kan køre denne funktion først.