Opkrævningskladde opsætning

Her kan du opsætte, hvordan opkrævningskladden opfører sig. Desuden kan du sætte op, hvilke datoer kørslen Dan forslag skal foreslå ved hjælp af datoformler. Du kan læse mere om funktionerne i hjælpen på felterne.