Afstem

Denne funktion viser saldoen for de likvide beholdninger samt de bevægelser, som er sket ud fra opkrævningskladden.