Funktion

Når du trykker på knappen Funktion, har du følgende muligheder:

 

Udlign

Valider/saml


Godkend

Udlæs

Godkend og udlæs

Opdater status


Sæt status Gensend

Sæt status stop

Sæt status slettes


Genopbyg alle adviseringslinjer

Ret differencer

Dan modposter

Vedhæftede dokumenter

Ret bogføringsdato

Renumrér

Håndter Linjer med lukkede poster