Markér alle som rettet

Med denne funktion kan du sætte alle fejlbehæftede aftaler som rettede, så de bliver gensendt til opkrævningscentralen til godkendelse.