Genopbyg advisering

Funktionen bruges til at danne adviseringen på ny. Hvis du har foretaget ændringer siden adviseringen blev dannet, vil disse ændringer gå tabt. Adviseringen bliver dannet på baggrund af Advisdefinitionen.