Funktion

Når du trkker på knappen Funktion, har du følgende valgmuligheder:

 

Importer opkrævning betaling info

Opdater status

Overfør til indbetalingskladde

Find opkrævningsposter