Opsætning

Her opsætter du Indbetalings importkladden. Du har her bl.a. muligheden for at angive hvilken opkrævningscentral, du benytter samt hvilken indbetalingskladde, du vil benytte til dine indbetalinger. Du kan også her angive, om du vil have vist alle indlæste betalinger eller kun de betalinger, som giver anledning til opmærksomhed.