Opdater status

Denne funktion kan opdatere status på de opkrævninger, som du har fået indbetalinger på. Funktionen opdaterer alle poster i importkladden, så de berørte opkrævninger i opkrævningskladden får status 'Betaling modtaget'. Når opkrævningsposterne er opkrævet, vil indbetalingsposterne forsvinde fra importkladden. Du bogfører derefter indbetalingerne via opkrævningskladden.