Overfør til indbetalingskladde

Hvis systemet ikke kan finde en tilhørende opkrævning (eks. fordi der er sket en dobbeltbetaling), har du brug for at overføre indbetalingen til en indbetalingskladde. Det kan du gøre med denne funktion.

Denne funktion overfører de markerede poster til den indbetalingskladde, som er valgt i opsætningen af importkladden.