Du kan angive filtre på følgende felter:

Filter Beskrivelse

Statusfilter

Angiv en kode, hvis du kun vil have vist leads med den pågældende statuskode.

Succespotentiale %-filter

Angiv en procentsats, hvis du kun vil have vist leads med den pågældende procentsats for succespotentiale.

Sandsynlighed %-filter

Angiv en procentsats, hvis du kun vil have vist leads med den pågældende sandsynlighedsprocent.

Afsluttet %-filter

Angiv en procentsats, hvis du kun vil have vist leads med den pågældende afslutningsgrad.

Filter for anslået værdi

Angiv et beløb (i RV), hvis du kun vil have vist leads med den anslåede værdi.

Filter for beregn. aktuel værdi

Angiv et beløb (i RV), hvis du kun vil have vist leads med den pågældende beregnede, aktuelle værdi.

Salgsprocesfilter

Angiv en salgsproceskode, hvis du kun vil have vist leads, der er oprettet vha. den pågældende salgsproces.

Salgsprocesfasefilter

Angiv en salgsprocesfasekode, hvis du kun vil have vist leads, der er aktuelt er i den pågældende fase.

Se også