Klik på Relaterede oplysninger, Saldo, Finanskonto - saldo fra vinduet Kontoplan, for at vise vinduet Finanskonto - saldo. Vinduet viser en oversigt over debet- og kreditsaldi i forskellige tidsintervaller for den valgte kontoplan.

I feltet Ultimoposter kan du vælge, om den viste saldo skal indeholde ultimoposter..

Du kan vælge forskellige tidsintervaller i feltet Vis efter. Regnskabsperioder oprettes i tabellen Regnskabsperiode.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Debet- & Kreditsum, vises summen for begge.

I feltet Vis som, kan du vælge en af følgende valgmuligheder for at angive, hvilken type beløb der skal vises i kolonnerne: Bevægelse eller Saldo til dato.

Bevægelse viser bevægelsen i beløbene i hver periode..

Funktionen Saldo til dato viser saldoen på den sidste dag i perioden.

I disse filterfelter kan du indtaste dimensionsværdier, som automatisk bruges til at filtrere oplysningerne i vinduet. Du kan finde flere oplysninger om dimensioner i Dimension.

Kolonnerne i vinduet indeholder også følgende oplysninger:

Kolonne Beskrivelse

Periodestart

Denne kolonne viser starten på perioden, som vises på linjen.

Periodenavn

Denne kolonne viser navnet på perioden, som vises på linjen.

Debetbeløb

Denne kolonne viser debetbeløbet, for perioden som vises på linjen.

Kreditbeløb

Denne kolonne viser kreditbeløbet for den periode, som vises på linjen.

Se også