Klik på Relaterede oplysninger, Saldo, Finans-saldi for at vise vinduet Finans - saldi fra vinduet Kontoplan. Vinduet viser en oversigt over debet- og kreditsaldi på alle konti i kontoplanen for det valgte tidsinterval.

I feltet Ultimoposter kan du vælge, om den viste saldo skal indeholde ultimoposter..

Du kan vælge forskellige tidsintervaller i feltet Vis efter. Regnskabsperioder oprettes i tabellen Regnskabsperiode.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Debet- & Kreditsum, vises summen for begge.

I feltet Vis som, kan du vælge en af følgende valgmuligheder for at angive, hvilken type beløb der skal vises i kolonnerne: Bevægelse eller Saldo til dato.

Bevægelse viser bevægelsen i beløbene i hver periode..

Funktionen Saldo til dato viser saldoen på den sidste dag i perioden.

I disse filterfelter kan du indtaste dimensionsværdier, som automatisk bruges til at filtrere oplysningerne i vinduet. Du kan finde flere oplysninger om dimensionen i Dimension.

Kolonnerne i vinduet indeholder også følgende oplysninger:

Kolonne Beskrivelse

Nummer

Denne kolonne viser nummeret på finanskontoen på linjen.

Navn

Denne kolonne viser navnet på finanskontoen på linjen.

Type

Denne kolonne, viser, om kontoen er en resultatopgørelses- eller balancekonto.

Debetbeløb

Denne kolonne viser debetbeløbet på kontoen.

Kreditbeløb

Denne kolonne viser kreditbeløbet på kontoen.

Se også