Du kan få adgang til Finans - saldi pr. dimensionsmatrix fra vinduet Kontoplan.

Udfyld felterne i vinduet Dimensionskombinationer:

Felt Beskrivelse

Globale dimensionsfiltre

Her kan du angive den dimensionsværdi, som oplysningerne i vinduet filtreres med. Du kan finde flere oplysninger om dimensioner i Dimension

Koncernvirk.filter

I dette felt kan du indtaste en koncernvirksomhed, som automatisk vil blive brugt til at filtrere oplysningerne i vinduet.

Vis som linjer

Vælg den dimension og de dimensionsværdier, der skal vises som linjer i vinduet Finans - saldi pr. dimension.

Vis som kolonner

Vælg den dimension og de dimensionsværdier, der skal vises som kolonner i vinduet Finans - saldi pr. dimension.

Ultimoposter

Her kan du vælge, om den viste saldo skal indeholde ultimoposter.

Afrundingsfaktor

Her kan du vælge en afrundingsfaktor til automatisk afrunding af beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb i tusinder.

Når du bruger felterne Vis som linjer og Vis som kolonner, kan du angive, hvordan oversigten over saldi bliver vist i matrixvinduet. Du kan vælge fra:

Du kan vælge forskellige tidsintervaller i feltet Vis efter.

I feltet Vis som, kan du vælge en af følgende valgmuligheder for at angive, hvilken type beløb der skal vises i kolonnerne: Bevægelse eller Saldo til dato.

Funktionen Bevægelse viser bevægelsen pr. dimension.

Funktionen Saldo til dato viser kontiene for dimensioner den sidste dag i hver periode.

Når du klikker på vis matrix, vises matrixvinduet.

Se også