Angiver hierarki for dimensionsværdi.

Når du gør dette, bliver navnene på alle dimensionsværdier, der ligger mellem et sæt dimensionsværdier med Fra-sum og Til-sum, automatisk indrykket med ét mellemrum. Der vil også automatisk blive indsat et sammentællingsinterval for hver Til-sum-dimensionsværdi.

Bemærk
Hvis du på de enkelte dimensionsværdier har angivet et indryk i feltet Indrykning, vil det indryk blive overskrevet, hver gang funktionen Indryk bruges.