Angiver beløb i LV, hvis du indtaster beløb i udenlandsk valuta i en finanskladde. Selvom alle kladdelinjer stemmer i udenlandsk valuta, når hver kladdelinje konverteres og afrundes til RV, er det ikke sikkert, at sammentællingerne i RV stemmer. Det betyder, at en afstemt transaktion i udenlandsk valuta ikke stemmer i RV og derfor ikke kan bogføres.

Du kan bruge funktionen Indsæt konv. RV-afrund.linjer til at indsætte korrigerende afrundingslinjer i finanskladden. Denne afrundingslinje afstemmer LV med den udenlandske valuta, når denne stemmer. Derefter kan du bogføre kladden.

Før du bruger denne funktion, skal du angive de finanskonti, som programmet vil anvende til regulering af afrunding. Du angiver disse konti i felterne Konv. RV afr. debetkonto og Konv. RV afr. kreditkonto i tabellen Valuta.