Indsætter modkonti eller konti i kladden, hvis du har angivet den eller de vigtigste konti i finansregnskabet for anlægget. Kontiene indføjes automatisk i henhold til oplysningerne i tabellen Anlægsbogføringsgruppe. I denne tabel kan du definere modkonti til de forskellige anlægsbogføringstyper (f.eks. anskaffelse, afskrivning, nedskrivning og reparation).

Hvis du desuden har oprettet nogen allokeringer, indsættes der automatisk modkonti med den angivne allokering i kladden.

Se også