Vinduet Interaktionslogposter vises, der indeholder alle de interaktioner, som er knyttet til kontakten.

Se også