Indeholder en oversigt over vareposter, og du kan rulle op og ned i den ved hjælp af rullepanelet til højre.

Kolonnen Periode viser datoer efter det valgte tidsinterval, du har valgt i feltet Vis efter. Regnskabsperioder oprettes i tabellen Regnskabsperiode.

Når du ruller op eller ned i vinduet, bliver tallene beregnet automatisk i overensstemmelse med til de valgte tidsintervaller.

Kolonnerne i vinduet viser det samlet antal og beløb for både købs- og salgsposter. Disse beløb beregnes på grundlag af bogførte vareposter, såsom poster, der er bogført fra varekladder og fra købs-/salgsfakturaer.

Vigtigt
Hvis du har indstillet periodelængden på Dag, og du vil rulle langt frem eller tilbage, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. Kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til et kortere interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Se også

Reference

Varetermin