Åbn vinduet Regnskabsperioder.

Angiver oplysninger, der er nødvendige for at åbne nyt regnskabsår, angive regnskabsperioder og afslutte regnskabsår. Den korteste regnskabsperiode, der kan oprettes, er på én dag. Der skal mindst oprettes én regnskabsperiode pr. regnskabsår.

Vinduet indeholder en linje for hver regnskabsperiode.

Klik på Lagerperiode for at se og arbejde med lagerperioder.

Tip

Se også