Angiver at de lagerperioder, der har en slutdato, der er lig med eller større end regnskabsperiodens slutdato, er blevet lukket.

Tip