Åbn vinduet Sagsressourcepriser.

Angiver alternative sagsressourcepriser foruden de på ressourcekort. Du kan bruge filtre til at anvende disse alternative priser på en bestemt sag, en gruppe sager eller alle sager. Du kan også oprette sagsressourcepriser, der kun gælder for bestemte sager.

Vinduet indeholder en linje for hver sagsressourcepris. Når du har oprettet en linje med en ressourcepris, er det denne pris, der anvendes for ressourcen i sagen.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange alternative priser du kan udfylde

Tip

Se også