Åbn vinduet Sagsvarepriser.

Angiver sagsspecifikke varepriser og linjerabatter, som kan tilsidesætte priser og linjerabatter på varekortet eller i debitorprisgruppen. Sagsvarepriser og linjerabatter anvendes kun, hvis valutakursen er den samme som valutakoden for sagen.

Vinduet indeholder en linje for hver sagsvarepris. Når du har oprettet en linje med en varepris, er det denne pris, der anvendes for varen i sagen.

Felterne Salgspris og Linjerabatpct. indeholder som standard 0. Afkrydsningsfelterne Anvend sagspris og Anvend sagsrabat er som standard markeret. Hvis der derfor kun skal anvendes sagsspecifikke priser, og linjerabatter bør baseres på debitorens sædvanlige indstilling, skal du definere en salgspris og fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Anvend sagsrabat. Ellers har linjerabatten standardværdien 0%. Hvis der på samme måde kun skal anvendes sagsspecifikke linjerabatter, og priser skal være baseret på debitorens sædvanlige indstilling, bør du definere en linjerabatprocent og desuden fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Anvend sagspris. Ellers er salgsprisen som standard 0.

For sager, der er planlagt og faktureret i udenlandsk valuta, og som er baseret på faste priser og forbrug, skal du definere sagsspecifikke priser og angive Kursberegning (salgsbeløb) til Fast RV.

Tip

Se også