Åbn vinduet Sagsfinanskontopriser.

Angiver alternative sagsregnskabskontopriser. Du kan bruge filtre til at anvende disse alternative priser på en bestemt sag, en gruppe sager eller alle sager. Du kan også oprette kontopriser, der kun gælder for bestemte sager.

Vinduet indeholder en linje for hver sagskontopris. Når du har oprettet en linje med en kontopris, er det denne pris, der anvendes for finanskontoen i sagen.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange alternative priser du kan udfylde

Tip

Se også