Åbn vinduet Kopier sag til sagsplanlægningslinje.

Angiver indstillinger, der bestemmer, hvordan og hvor planlægningslinjer for job overføres til sagskladde og oprettes.

Indstillinger Beskrivelse

Bogføringsdato

Angiver den bogføringsdato, der skal anvendes til sagsjournalposten. Dette er den dato, der skal bruges, når du bogfører en post til sagsposten.

Sagskladdetype

Angiver navnet på sagskladdetypen.

Sagskladdenavn

Angiver navnet på kladden.

Tip

Se også