Åbn vinduet Sagsfinanskladde.

Angiver, hvordan du bogfører forbruget for en sag i finanskladden. Alle poster i sagskladden skal være knyttet til en sag.

De oplysninger, du indtaster i kladden, er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden.

Når du har bogført en kladde, er den tom, og transaktionerne bogføres på forskellige konti. Du kan se resultaterne af kladdebogføringen i vinduerne Sagspost og Sagsjournal.

I vinduet ses kladdenavnet og linjerne, hvor du kan angive oplysninger om den transaktion, der skal bogføres.

Tip

Se også