Åbn vinduet Kontoskema.

Angiver kontoskemaer, der bruges til at analysere tal i finanskonti eller til at sammenligne finansposter med finansbudgetposter. Du kan f.eks. få vist finansposter som procenter af budgetposter. Du kan bruge vinduet Kontoskema til at oprette kontoskemaer.

Du kan anvende brugerdefinerede rækker og kolonner til nøjagtigt at angive, hvilke tal du vil sammenligne og hvordan. Det betyder, at du kan oprette så mange tilpassede kontoudtog, som du har behov for, vha. Report Designer. Du kan også vælge at bruge et foruddefineret kolonneformat til et kontoskema.

Tip

Se også