Åbn vinduet Kopier sag.

Kopierer en sag og dens sagsopgaver, planlægningslinjer og priser.

Bemærk
Når du opretter en ny sag i dette vindue, vil planlægningsdatoerne på de planlægningslinjer, du kopierer til, være de samme datoer, som planlægningsdatoerne i de planlægningslinjer, du kopierer fra. Når du har kopieret linjerne, kan du ændre disse datoer ved at udføre kørslen Sag - flyt datoer.

Kopiér fra oversigtspanel

Under Kopier fra skal du angive den sag og sagsopgaver, du vil kopiere planlægningslinjer fra.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstillinger Beskrivelse

Sagsnr.

Angiv nummeret på den sag, du vil kopiere fra. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige sager.

Sagsopgavenr. fra

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer for et bestemt interval af sagsopgaver, skal du angive den første af de sagsopgaver, der skal kopieres, i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer, der har et sagsnummer, som er lig med eller højere end dette nummer, der medtages.

Sagsopgavenr. til

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer for et bestemt interval af sagsopgaver, skal du angive den sidste af de sagsopgaver, der skal kopieres, i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer, der har et sagsnummer, som er lig med eller mindre end dette nummer, der medtages.

Kilde

Vælg den basis, som planlægningslinjerne skal kopieres på. Hvis planlægningslinjerne f.eks. skal afspejle faktisk forbrug og fakturering af varer, ressourcer og finansposter på den sag, du kopierer fra, skal du vælge Sagsposter i dette felt. Hvis du ikke vil kopiere planlægningslinjer, skal du vælge Ingen.

Anvend planlægningslinjetype

Angiv den planlægningslinjetype, der skal kopieres fra. Vælg mellem:

  • Skema: Kun linjer af typen Skema eller typen Både skema og kontrakt kopieres.
  • Kontrakt: Kun linjer af typen Kontrakt eller typen Både skema og kontrakt kopieres.
  • Skema+Kontrakt: Alle planlægningslinjerne kopieres.
Bemærk
Du skal kun udfylde dette felt, hvis du valgte Sagsplanlægningslinjer i feltet Kilde.

Medtag posttype

Angiv den posttype, der skal kopieres fra. Vælg mellem:

  • Forbrug+salg: Alle sagsposter kopieres, uanset deres type. Poster af typen Forbrug kopieres til nye planlægningslinjer af typen Skema. Poster af typen Salg kopieres til nye planlægningslinjer af typen Kontrakt.
  • Forbrug: Programmet kopierer alle sagsposter af typen Forbrug til nye planlægningslinjer af typen Skema.
  • Salg: Alle sagsposter af typen Salg kopieres til nye planlægningslinjer af typen Kontrakt.
Bemærk
Du skal kun udfylde dette felt, hvis du valgte Poster i feltet Kilde.

Startdato

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer eller poster inden for en bestemt periode, skal du angive periodens startdato i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer eller poster, der har en planlægningsdato på eller efter startdatoen, der medtages.

Slutdato

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer eller poster inden for en bestemt periode, skal du angive periodens slutdato i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer eller poster, der har en planlægningsdato på eller før slutdatoen, der medtages.

Kopiér til oversigtspanel

Under Kopier til skal du angive den sag, du vil kopiere planlægningslinjer til.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstilling Beskrivelse

Sagsnr.

Angiv nummeret på den sag, du vil oprette. Hvis du lader feltet stå tomt, tildeles det næste nummer fra sagsnummerserier til sagen.

Sagsbeskrivelse

Angiv en beskrivelse af den sag, du vil oprette. Du kan højst skrive 50 tegn (inklusive mellemrum).

Faktureres til kundenr.

Angiv antallet af Faktureres til kunde, som du vil tildele til den kopierede sag. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige kunder.

Anvend oversigtspanel

Under Udlign skal du angive, hvordan sagen skal kopieres.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstilling Beskrivelse

Kopier sagspriser

Vælg for at kopiere varepriser, ressourcepriser og finanspriser fra den sag, du angav under Kopier fra-sektionen.

Kopier antal

Vælg at kopiere mængderne til den nye sag.

Kopier dimensioner

Vælg at kopiere dimensioner til den nye sag og sagsopgaver.

Tip

Se også