Åbn vinduet Kopier sagsopgaver.

Kopierer opgavelinjer fra én sagsopgave til en anden. Du kan kopiere fra en sagsopgave i den sag, du aktuelt arbejder med, eller fra en sagsopgave, der er knyttet til en anden sag.

Bemærk
Planlægningsdatoerne på de planlægningslinjer, du kopierer, vil være de samme datoer som planlægningsdatoerne i de planlægningslinjer, du kopierer fra. Når du har kopieret, kan du ændre disse datoer ved at udføre kørslen Sag - flyt datoer.

Kopiér fra oversigtspanel

Under Kopier fra skal du angive den sag og sagsopgave, du vil kopiere planlægningslinjer fra.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstilling Beskrivelse

Sagsnr.

Angiv sagsnummeret på den sag, du vil kopiere fra. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige sager.

Sagsopgavenr. fra

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer for et bestemt interval af sagsopgaver, skal du angive den første af de sagsopgaver, der skal kopieres, i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer, der har et sagsnummer, som er lig med eller højere end dette nummer, der medtages.

Sagsopgavenr. til

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer for et bestemt interval af sagsopgaver, skal du angive den sidste af de sagsopgaver, der skal kopieres, i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer, der har et sagsnummer, som er lig med eller mindre end dette nummer, der medtages.

Kilde

I dette felt skal du vælge den basis, som planlægningslinjerne skal kopieres på. Hvis planlægningslinjerne f.eks. skal afspejle faktisk forbrug og fakturering af varer, ressourcer og finansposter på den sag, du kopierer fra, skal du vælge Sagsposter i dette felt. Hvis du ikke vil kopiere sagsplanlægningslinjer, skal du vælge Ingen.

Anvend planlægningslinjetype

Angiv den planlægningslinjetype, der skal kopieres fra. Der findes følgende indstillinger:

  • Skema+Kontrakt: Alle planlægningslinjerne kopieres.
  • Skema: Kun linjer af typen Skema eller typen Både skema og kontrakt kopieres.
  • Kontrakt: Kun linjer af typen Kontrakt eller typen Både skema og kontrakt kopieres.
Bemærk
Du skal kun udfylde dette felt, hvis du valgte Sagsplanlægningslinjer i feltet Kilde.

Medtag postlinjetype

Brug dette felt til at angive den posttype, der skal kopieres fra. Der findes følgende indstillinger:

  • Forbrug+salg: Programmet kopierer alle sagsposter, uanset deres type. Poster af typen Forbrug kopieres til nye planlægningslinjer af typen Skema. Poster af typen Salg kopieres til nye planlægningslinjer af typen Kontrakt.
  • Forbrug: Programmet kopierer alle sagsposter af typen Forbrug til nye planlægningslinjer af typen Skema.
  • Salg: Programmet kopierer alle sagsposter af typen Salg til nye planlægningslinjer af typen Kontrakt.
Bemærk
Du skal kun udfylde dette felt, hvis du valgte Poster i feltet Kilde.

Startdato

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer eller poster inden for en bestemt periode, skal du angive periodens startdato i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer eller poster, der har en planlægningsdato på eller efter startdatoen, der medtages.

Slutdato

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer eller poster inden for en bestemt periode, skal du angive periodens slutdato i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer eller poster, der har en planlægningsdato på eller før slutdatoen, der medtages.

Kopiér til oversigtspanel

Under Kopier til skal du angive den sag og sagsopgave, du vil kopiere planlægningslinjer til.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstilling Beskrivelse

Sagsnr.

Angiv nummeret på den sag, du vil kopiere planlægningslinjer til. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige sager.

Anvend oversigtspanel

Under Udlign skal du angive, hvordan sagen skal kopieres.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstilling Beskrivelse

Kopier antal

Vælg at kopiere mængderne til den nye sag.

Kopier dimensioner

Vælg at kopiere dimensioner til den nye sag og sagsopgaver.

Tip

Se også