Åbn vinduet Kopier sagsplanlægningslinjer.

Kopierer planlægningslinjer fra én sagsopgave til en anden. Du kan kopiere fra en sagsopgave i den sag, du aktuelt arbejder med, eller fra en sagsopgave, der er knyttet til en anden sag.

Bemærk
Planlægningsdatoerne på de planlægningslinjer, du kopierer, vil være de samme datoer som planlægningsdatoerne i de planlægningslinjer, du kopierer fra. Når du har kopieret sagsplanlægningslinjerne, kan du ændre disse datoer ved at udføre kørslen Sag - flyt datoer.

Kopiér fra oversigtspanel

Under Kopier fra skal du angive den sag og sagsopgave, du vil kopiere planlægningslinjer fra.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstillinger Beskrivelse

Sagsnr.

Angiv sagsnummeret på den sag, du vil kopiere fra. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige sager.

Sagsopgavenr.

Angiv nummeret på den sagsopgave, du vil kopiere fra. Du skal udfylde feltet Sagsnr., inden du kan udfylde dette felt. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige sagsopgaver fra den sag, du har angivet i feltet Sagsnr..

Anvend planlægningslinjetype

Angiv den planlægningslinjetype, der skal kopieres fra. Vælg mellem:

  • Skema+Kontrakt: Alle planlægningslinjerne kopieres.
  • Skema: Kun linjer af typen Skema eller typen Både skema og kontrakt kopieres.
  • Kontrakt: Kun linjer af typen Kontrakt eller typen Både skema og kontrakt kopieres.
Bemærk
Du skal kun udfylde dette felt, hvis du valgte Sagsplanlægningslinjer i feltet Kilde.

Startdato

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer inden for en bestemt periode, skal du angive periodens startdato i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer, der har en planlægningsdato på eller efter startdatoen, der medtages.

Slutdato

Hvis du vil kopiere planlægningslinjer inden for en bestemt periode, skal du angive periodens slutdato i dette felt. Det er kun de planlægningslinjer, der har en planlægningsdato på eller før slutdatoen, der medtages.

Kopiér til oversigtspanel

Under Kopier fra skal du angive den sag og sagsopgave, du vil kopiere planlægningslinjer fra.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstillinger Beskrivelse

Sagsnr.

Angiv nummeret på den sag, du vil kopiere planlægningslinjer til. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige sager.

Sagsopgavenr.

Angiv nummeret på den sagsopgave, du vil kopiere planlægningslinjer til. Du skal udfylde feltet Sagsnr., inden du kan udfylde dette felt. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige sagsopgaver på den sag, du har angivet i feltet Sagsnr..

Anvend oversigtspanel

Under Udlign skal du angive, hvordan sagen skal kopieres.

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Indstillinger Beskrivelse

Kopier antal

Vælg at kopiere mængderne til den nye sag.

Tip

Se også