Åbn vinduet Omkostningstyper.

Viser de omkostningstyper, den omkostningstypebevægelse og de omkostningstypesaldi, der kan fordeles. Du opretter diagrammet over omkostningstyper på samme måde, som du opretter diagrammet over regnskabskonti. Du kan oprette nye omkostningstyper i dette vindue eller i vinduet Omkostningstypekort.

Tip

Se også